RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 03.04.2024

 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
POSZUKUJE
SPECJALISTY DS. WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI

Celem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie pozyskiwanie dla organizacji funduszy pochodzących od Darczyńców firmowych, kontakt z Darczyńcami firmowymi, działalność promująca organizację.

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA IDENTYFIKUJE SIĘ Z MISJĄ ORGANIZACJI POSŁUGUJĄCEJ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM BEZDOMNOŚCI.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:
• opieka i utrzymanie długofalowej relacji z Darczyńcami firmowymi organizacji,
w tym bieżąca korespondencja;
• pozyskanie nowych Partnerów i Darczyńców biznesowych;
• dbałość o bieżące i dokładne uzupełnianie bazy danych Darczyńców;
• opracowanie wraz z zespołem planów strategicznych w zakresie działań fundraisingowych i komunikacyjnych organizacji;
• udział w realizacji kampanii pozyskiwania funduszy i kampanii komunikacyjnych;
• opracowywanie materiałów tekstowych organizacji;
• organizowanie oraz koordynowanie eventów;
• opracowywanie koncepcji graficznych materiałów informacyjnych i marketingowych – ulotka, baner, kalendarz, folder.


Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
• wyższe wykształcenie;
• doświadczenie z zakresu współpracy z firmami;
• otwartość na bezpośredni kontakt z Darczyńcami organizacji;
• samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za efekt działania;
• umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie;
• bardzo dobra znajomość języka polskiego w piśmie i w mowie;
• znajomość podstawowych programów graficznych (Canva, Picassa);
• umiejętność pracy w zespole i umiejętności interpersonalne;
• dokładność, sumienność oraz elastyczność w zakresie działań;
• wysoka kultura osobista;
• otwartość na nowe zadania oraz zdobywanie nowych doświadczeń;
• zrozumienie wobec osób w trudnej sytuacji społecznej, poszanowania ich godności oraz empatycznego podejścia do ich potrzeb.


Ze swojej strony oferujemy:
• pracę w centrum Krakowa;
• umowę o pracę;
• pracę w życzliwym i kreatywnym zespole;
• zatrudnienie w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze;
• rozwój i możliwość realizacji własnych pomysłów;
• udział w rozwoju sektora pozarządowego;
• zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: justyna.nosek@dzielopomocy.pl.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. współpracy z firmami."

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2024 r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30.06.2024 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

Zapraszamy na
www.dzielopomocy.plOpublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 06.05.2024
Podpisał: Aleksandra Wendel-Buła
Dokument z dnia: 06.05.2024
Dokument oglądany razy: 115