RSS
A A A
SmodBIP

Sprawozdania


Na podst. art. 23 ust.6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sprawozdania finansowe i merytoryczne za poszczególne lata publikowane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Majątek Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest przedstawiony w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata.


Przeprowadzone kontrole:

W roku 2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie przeprowadził w Dziele Pomocy św. Ojca Pio kontrolę skarbową w zakresie „Prawidłowości gospodarowania środkami otrzymanymi z tytułu wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007-2008”. Czynności kontrolne przeprowadzone były w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 19 sierpnia 2009 roku i nie wykazały w tym zakresie nieprawidłowości.Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 10.03.2011
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 03.03.2011
Dokument oglądany razy: 6 523