RSS
A A A
SmodBIP

Finansowanie działalności statutowej


Zgodnie z zapisem statutu:

§ 10
1. Środki na realizację celów Dzieła Pomocy św. Ojca Pio pochodzą w szczególności:
1) z kwot przeznaczonych na jej działalność, przekazanych przede wszystkim przez Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, Krakowską Prowincję Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz inne domy zakonne,
2) z ofiar pieniężnych i w naturze, subwencji, dotacji itp., pochodzących od urzędów, instytucji, przedsiębiorstw, organizacji i osób prywatnych.
2. Wszelkie otrzymane środki - zarówno pieniężne jak i materialne - Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przeznacza na prowadzenie działalności, określonej w statucie.

Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 28.02.2011
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 28.02.2011
Dokument oglądany razy: 4 967