RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 09.11.2023

 Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
poszukuje pracownika do Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
na stanowisko PSYCHOTERAPEUTY / PSYCHOTERAPEUTKI


SZUKAMY OSOBY, KTÓRA IDENTYFIKUJE SIĘ Z MISJĄ ORGANIZACJI POSŁUGUJĄCEJ
OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM BEZDOMNOŚCI.

W zakres pracy osoby ubiegającej się o stanowisko wchodzić będzie:
- psychoterapia indywidualna długoterminowa w formie ambulatoryjnej;
- konsultacje wstępne kwalifikujące do psychoterapii;
- wykonywanie badań psychologicznych;
- konsultacje wstępne i kwalifikacja osób chcących korzystać z różnych form pomocy i wsparcia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio (organizacji współpracującej z Poradnią);
- prowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji oraz innych form warsztatowych;
- praca w obszarze różnych form pomocy mieszkaniowej dla osób doświadczających bezdomności, również w środowisku np. na terenie mieszkań w programach mieszkaniowych;
- elastyczność godzin pracy dostosowana do potrzeb i zadań;
- ścisła współpraca z różnymi działami Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, organizacji współpracującej z Poradnią, w tym merytoryczne wsparcie pracowników.

Wymagane kwalifikacje:
- ukończony lub rozpoczęty (po ukończeniu drugiego roku) kurs psychoterapii psychodynamicznej;
- studia wyższe psychologiczne i umiejętność wykonywania oraz oceny badań psychologicznych;
- gotowość do pracy środowiskowej, w tym w programach mieszkaniowych;
- umiejętność pracy w zespole i umiejętności komunikacji interpersonalnej;
- sumienność wykonywanej pracy, w tym prowadzenia dokumentacji;
- samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za podejmowane zadania;
- otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń i nowe zadania;
- zrozumienie i otwartość na osoby doświadczające bezdomności oraz osoby w trudnej sytuacji osobistej i społeczno-bytowej.

Oferujemy:
- pracę w centrum Krakowa;
- umowę o pracę (cały etat) w wymiarze czasu pracy dla pracowników wykonujących zawody medyczne;
- uczestnictwo w superwizjach;
- pracę w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze;
- wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
- zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: joanna.dziasek@dzielopomocy.pl.


Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko psychoterapeuty w Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.”


Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20.11.2023.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 70.

Zapraszamy na
www.dzielopomocy.plOpublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 31.01.2024
Podpisał: Aleksandra Wendel-Buła
Dokument z dnia: 31.01.2024
Dokument oglądany razy: 218