RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 15.12.2023

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
POSZUKUJE
PRACOWNIKA DZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ (DPD)

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA IDENTYFIKUJE SIĘ Z MISJĄ ORGANIZACJI POSŁUGUJĄCEJ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM BEZDOMNOŚCI.

Do głównych zadań na proponowanym stanowisku, wykonywanych w obrębie zespołu pracowników należeć będzie między innymi:
- wstępna kwalifikacja oraz rejestracja osób korzystających z pomocy;
- pomoc przy zabiegach pielęgnacyjno-higienicznych na terenie łaźni, w tym wykonywanie czynności w warunkach intymności;
- koordynowanie pracy recepcji głównej;
- opatrywanie ran oraz pomoc doraźna w stanach nagłych;
- obsługa pralni oraz podręcznego magazynu odzieży dla osób bezdomnych;
- współpraca z Zarządem Dzieła Pomocy, Kierownikiem Działu DPD, w obrębie zespołu oraz z innymi działami organizacji, w tym z Przychodnią Stowarzyszenia Lekarze Nadziei oraz ze służbami medycznymi i porządku publicznego.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
- otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, empatyczne podejście do ich potrzeb;
- doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej, dojrzałość emocjonalna;
- odporność na stres;
- samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za efekt działania;
- doskonała umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie;
- umiejętności pracy w zespole,
- zachowanie w tajemnicy informacji związanych z osobami korzystającymi z pomocy;
- otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń i nowe zadania;
- zrozumienie wobec osób w trudnej sytuacji społecznej, poszanowanie ich godności osobistej oraz empatyczne podejście do ich potrzeb;
- mile widziane, choć niekonieczne jest doświadczenie w pracy pielęgniarza lub opiekuna osób starszych, chorych czy w ratownictwie medycznym.

Ze swojej strony oferujemy:
- umowę o pracę;
- miejsce zatrudnienia w Krakowie;
- pracę w stabilnej organizacji charytatywnej;
- połączenie pracy z realizacją misji udzielania pomocy osobom potrzebującym;
- udział w rozwoju sektora pozarządowego;
- wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
- pracę w życzliwym i kreatywnym zespole;
- zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika Działu Pomocy Doraźnej) na adres: rafal.nosek@dzielopomocy.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Na zgłoszenia będziemy odpowiadać od 2 stycznia 2024.

Termin nadsyłania zgłoszeń: NABÓR OTWARTY.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 70.

Zapraszamy na
www.dzielopomocy.plOpublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 31.01.2024
Podpisał: Aleksandra Wendel-Buła
Dokument z dnia: 31.01.2024
Dokument oglądany razy: 168