RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.01.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa danych

Ogłoszenie z dnia 15.12.2023

 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
POSZUKUJE
KOORDYNATORA WOLONTARIATU I RECEPCJI PORADNI

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od lat odmienia losy ludzi doświadczających i zagrożonych bezdomnością. Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

-rekrutacja wolontariuszy;
-zawieranie oraz nadzór nad porozumieniami z wolontariuszami;
-organizacja pracy oraz czuwanie nad realizacją działań wolontariuszy;
-organizacja spotkań integracyjnych, szkoleń, wyjazdów dla wolontariuszy;
-prowadzenie grupy mailingowej;
-tworzenie planów pracy z wolontariuszami;
-planowanie i realizacja budżetu związanego z roczną pracą wolontariatu;
-współpraca z grupami i wspólnotami;
-współpraca z firmami w ramach wolontariatu pracowniczego;
-współpraca z zespołem Dzieła, w tym z zespołem kierowników;
-pozyskiwanie dofinansowań na działania związane z wolontariatem w ramach dostępnych projektów oraz ich koordynowanie;
-prowadzenie dokumentacji związanej z pracą wolontariuszy, opracowywanie rocznych statystyk;
-koordynacja administracyjna funkcjonowania Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej przy wsparciu wolontariuszy i działu księgowości.


Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

-wyższe wykształcenie;
-bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
-umiejętności interpersonalne pomagające w tworzeniu i utrzymaniu zespołu oraz inspirowaniu grupy do działania;
-samodzielność i inicjatywa w działaniu;
-umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie;
-bardzo dobra znajomość programów biurowych MS Office;
-elastyczność czasu pracy (praca czasem popołudniami);
-doświadczenie w prowadzeniu spotkań i prezentacji;
-umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych;
-otwartość na nowe zadania oraz zdobywanie nowych doświadczeń;
-kreatywność i umiejętność ustalania priorytetów;
-zrozumienie wobec osób w trudnej sytuacji społecznej, poszanowanie ich godności oraz empatyczne podejście do ich potrzeb.

Ze swojej strony oferujemy:

-zatrudnienie na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy z założeniem zatrudnienia dwóch osób w obrębie całego etatu np. po pół etatu;
-możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy;
-miejsce zatrudnienia w Krakowie;
-połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
-wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
-pracę w życzliwym, kreatywnym i interdyscyplinarnym zespole;
-zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Koordynatora wolontariatu i recepcji Poradni”) na adres: joanna.zaborowska@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca – Koordynator wolontariatu i recepcji Poradni”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Dołącz do nas i pomagaj osobom potrzebującym!

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 70.

Zapraszamy na
www.dzielopomocy.plOpublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 26.01.2024
Podpisał: Aleksandra Wendel-Buła
Dokument z dnia: 26.01.2024
Dokument oglądany razy: 160