RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

OFERTY PRACY

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

• Świadczenie indywidualnego wsparcia osobom bezdomnym (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, planów pomocy i programów usamodzielnienia) celem wyjścia z bezdomności;
• Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością i ubogich celem zapobieżenia sytuacji bezdomności;
• Świadczenie pracy w środowisku w ramach realizowanych programów mieszkaniowych;
• Prowadzenie treningów kompetencji społecznych m.in. higienicznego, budżetowego oraz komunikacji interpersonalnej;
• Świadczenie wsparcia grupowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grup wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych;
• Organizacja działań wspierających, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego, doradczego, psychologicznego i terapeutycznego;
• Prowadzenie pierwszego kontaktu z podopiecznymi oraz działań interwencyjnych; świadczenie wsparcia w ramach projektów związanych między innymi z mieszkalnictwem wspieranym i chronionym;
• Prowadzenie dokumentacji indywidualnej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz ubogich;
• Opracowanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego;
• Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
• Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności;
• Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.


Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie: Do składania aplikacji zapraszamy osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.


Od kandydatów oczekujemy:

• Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatycznego podejścia do jego potrzeb;
• Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej z podopiecznymi oraz w zespole;
• Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (osobami bezdomnymi, uzależnionymi i ubogimi);
• Kreatywności, dyspozycyjności oraz elastyczności w zakresie działań.


Ze swojej strony oferujemy:

• Zatrudnienie na umowę o pracę;
• Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy;
• Miejsce zatrudnienia w Krakowie;
• Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
• Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
• Pracę w życzliwym, kreatywnym i interdyscyplinarnym zespole;
• Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Pracownika socjalnego”) na adres: agnieszka.adamczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Socjalnym”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka. Dołącz do nas i pomagaj osobom potrzebującym!

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30.06.2023 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 70.

Zapraszamy na
www.dzielopomocy.plOpublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 10.05.2023
Podpisał: Magdalena Szydełko
Dokument z dnia: 31.08.2010
Dokument oglądany razy: 14 215