RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 18.10.2022

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
POSZUKUJE TERAPEUTKI /TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
do pracy w Dziale Socjalnym


SZUKAMY OSOBY, KTÓRA IDENTYFIKUJE SIĘ Z MISJĄ ORGANIZACJI TOWRZYSZĄCEJ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM BEZDOMNOŚCI


Do zakresu działań osoby ubiegającej się o stanowisko pracy należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji,
 • prowadzenie grupowego poradnictwa z zakresu uzależnienia, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grupy wsparcia, warsztatów edukacyjnych i motywujących do podjęcia leczenia
 • praca w ramach programu mieszkaniowego/praca w środowisku,
 • prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze wsparcia,
 • diagnozowanie problemu uzależnienia, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i wychodzenia z uzależnienia
 • współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, a także z pracownikami urzędów oraz innych organizacji niosących pomoc osobom potrzebującym.
 • podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wspierania osób doświadczających bezdomności w wychodzeniu z uzależnienia

Wymagane kwalifikacje:

 • posiadanie certyfikatu PARPA lub KBPN
 • doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi
 • mile widziane praca w nurcie redukcji szkód
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za podejmowane zadania
 • otwartość na pracę z osobami doświadczającymi bezdomności i zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • wysoka kultura osobista
 • kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie zadań

Oferujemy:

 • umowę o pracę/umowa zlecenie lub inna forma zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin
 • wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
 • udział w grupowych superwizjach
 • możliwości wsparcia i konsultacji z lekarzem psychiatrą
 • pracę w stabilnej organizacji w centrum Krakowa, w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
 • zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: agnieszka.adamczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca – terapeuta uzależnień”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: Nabór otwarty

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko terapeutki/terapeutki uzależnień w Dziele Socjalnym”.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

Zapraszamy na
www.dzielopomocy.plOpublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 10.01.2023
Podpisał: Aleksandra Wendel-Buła
Dokument z dnia: 10.01.2023
Dokument oglądany razy: 816