RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 10.10.2022

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
 POSZUKUJE DORADCĘ ZAWODOWEGO / TRENERA PRACY 

do zespołu w Dziale Aktywizacji Zawodowej (DAZ)
oraz w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio (CIS)


Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją organizacji towarzyszącej osobom doświadczającym bezdomności.

Do zakresu działań osoby ubiegającej się o stanowisko pracy należeć będzie m.in.:

 • świadczenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa zawodowego;
 • świadczenie wsparcia grupowego i prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grupy wsparcia, warsztatów kompetencji społeczno-zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej;
 • prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze wsparcia;
 • diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego;
 • towarzyszenie osobom korzystającym ze wsparcia DAZ oraz uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć zawodowych;
 • współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, a także z pracownikami urzędów oraz innych organizacji niosących pomoc osobom potrzebującym;
 • współpraca z pracodawcami i pracownikami instytucji rynku pracy, w tym monitoring i wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia;
 • podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wspierania osób doświadczających bezdomności;
 • realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację;
 • możliwość kreowania nowych przestrzeni aktywizacji zawodowej dla osób bezdomnych.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku;
 • znajomość problematyki rynku pracy oraz wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego;
 • znajomość instrumentów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • mile widziane umiejętności plastyczne, manualne, techniczne;
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole;
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za podejmowane zadania;
 • otwartość na pracę z osobami doświadczającymi bezdomności i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wysoka kultura osobista;
 • kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie zadań.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
 • pracę w stabilnej organizacji w centrum Krakowa, w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym;
 • zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: monika.kazimierska@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Aktywizacji Zawodowej”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: Nabór otwarty

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko doradczyni/doradcy zawodowego w Dziale Aktywizacji Zawodowej i Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio”


 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
 POSZUKUJE PRACOWNIKA DZIAŁU KONTAKTU Z DARCZYŃCAMI I MEDIAMI 


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, organizacja pożytku publicznego, od lat odmienia losy ludzi doświadczających i zagrożonych bezdomnością.

Szukamy do pracy kandydatów, którzy pomogą nam realizować naszą misję.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • opracowywanie materiałów tekstowych organizacji;
 • organizowanie oraz koordynowanie eventów;
 • opracowywanie koncepcji graficznych materiałów informacyjnych i marketingowych – ulotka, baner, kalendarz, folder;
 • opieka i utrzymanie długofalowej relacji z darczyńcami organizacji – osoby indywidualne i firmy;
 • dbałość o bieżącą i dokładną obsługę bazy danych darczyńców;
 • komunikacja w social mediach i prowadzenie/współprowadzenie strony www organizacji;
 • opracowanie wraz z Zarządem i zespołem planów strategicznych w zakresie działań fundraisingowych i komunikacyjnych organizacji;
 • realizacja kampanii pozyskiwania funduszy i kampanii komunikacyjnych.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

 • wyższe wykształcenie (preferowane: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing i reklama);
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za efekt działania;
 • umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w piśmie i w mowie;
 • znajomość podstawowych programów graficznych (Canva, Picassa);
 • biegłość w prowadzeniu profilu w mediach społecznościowymi (m.in. Facebook, Instagram, YouTube);
 • znajomość obsługi WordPressa;
 • umiejętność pracy w zespole i umiejętności interpersonalne;
 • dokładność, sumienność oraz elastyczność w zakresie działań;
 • wysoka kultura osobista;
 • otwartość na nowe zadania oraz zdobywanie nowych doświadczeń;
 • mile widziane doświadczenie z zakresu współpracy z firmami;
 • zrozumienie wobec osób w trudnej sytuacji społecznej, poszanowania ich godności oraz empatycznego podejścia do ich potrzeb.

Ze swojej strony oferujemy:

 • pracę w centrum Krakowa;
 • umowę o pracę;
 • pracę w życzliwym i kreatywnym zespole;
 • zatrudnienie w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze;
 • rozwój i możliwość realizacji własnych pomysłów;
 • udział w rozwoju sektora pozarządowego;
 • zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: justyna.nosek@dzielopomocy.pl.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika Działu Kontaktu z Darczyńcami i Mediami.”
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: NABÓR OTWARTY.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

Zapraszamy na
www.dzielopomocy.plOpublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 18.10.2022
Podpisał: Magdalena Szydełko
Dokument z dnia: 18.10.2022
Dokument oglądany razy: 854