RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 23.11.2021

 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
od lat odmienia losy ludzi doświadczających i zagrożonych bezdomnością.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO - KONSERWATORA

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie między innymi prac konserwatorskich, remontowych, budowalnych w budynkach i mieszkaniach będących w dyspozycji Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Konserwator będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie i konserwacje instalacji technicznych w obiektach, a także powinien obsługiwać i naprawiać maszyny i urządzenia oraz je konserwować. Konserwator budynków będzie przeprowadzał także remonty w budynkach na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów lub czynił przeróbki wnętrza. Potocznie określenie osoby, którą poszukujemy to „złota rączka”.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektów w tym: drobne prace elektryczne
 • prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych
 • naprawa zamków, okuć stolarskich, regulacja i uszczelnianie skrzydeł drzwi i okien.
 • drobne prace glazurnicze,
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu,
 • prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym
 • pomoc przy cięższych pracach porządkowych i remontach
 • dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia, obsługa elektronarzędzi
 • wykonywanie innych prac zleconych
 • zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających
 • współpraca z pracownikami innych działów w organizacji
 • współpraca z innymi specjalistami w przypadku poważnych awarii

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia zawodowego w opisanym powyżej zakresie, mile widziane uprawnienia techniczne
 • prawo jazdy kat. B
 • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do pracy fizycznej
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, a także bycia dyspozycyjnym, spostrzegawczym, solidnym, zdyscyplinowanym, odpornym na warunki środowiska pracy, a także umieć pracować w zespole.
 • kreatywności, dyspozycyjności, samodzielność oraz elastyczności w zakresie działań.
 • otwartości na osoby wykluczone, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;

Miejscem pracy konserwatora będzie dany obiekt lub praca na zewnątrz. Praca wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Praca jest samodzielna, tylko pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika.

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy
 • miejsce zatrudnienia w Krakowie
 • połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym
 • pracę w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Pracownika Konserwatora”) na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca Konserwatora”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazanie nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30 lipca 2019. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące - mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 02.12.2021
Dokument oglądany razy: 1 518