RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2008 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:

Realizacja projektu „Razem przetrwamy zimę”

26 listopada 2008 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem przetrwamy zimę”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było zapobieganie i przezwyciężenie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w zapobieganiu bezdomności. Partnerami Dzieła w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.

Projekt był realizowany w terminie od 10.11.2008 do 31.12.2008 r. Pomocą zostało objętych mniej więcej 420 osób.

Całkowity koszt projektu – 20.104, 59 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 11 000,00 zł
- wielkość środków własnych – 5 481,58 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 3 623,01 złOpublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 16.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 012