RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2009 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:

 • Realizacja projektu „Osłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności”

  19 marca 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Osłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

  Projekt był realizowany w terminie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich i punktu konsultacyjnego dla potrzebujących, pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. oraz funkcjonowanie łaźni do dnia 30 marca 2009 r. Ponadto w Niedzielę Wielkanocną zorganizowano obiad świąteczny dla 320 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz ciepłego posiłku wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze obiadu pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

  Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
  Pomocą zostało objętych w sumie mniej więcej 1.450 osób.

  Całkowity koszt projektu – 47 134,42 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 16.000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 20.815,80 zł
  - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 10.318,62 zł

 • Realizacja projektu „Razem pokonamy problemy”

  25 listopada 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem pokonamy problemy”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

  Projekt był realizowany w terminie od 2 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich, punktu konsultacyjnego oraz pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. W Wigilię Bożego Narodzenia została zorganizowana wieczerza wigilijna dla 190 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz świątecznych dań wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

  Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
  Pomocą zostało objętych około 1.000 osób.

  Całkowity koszt projektu – 18.076,80 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 4.000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 11.629,18 zł
  - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 2. 447,62 zł


Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 16.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 104