RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2010 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:

 • Realizacja projektu „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa”

  27 lipca 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

  Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. i obejmował funkcjonowanie punktu wydawania żywności, Punktu Konsultacyjnego dla potrzebujących oraz pomoc w wykupieniu lekarstw. Ponadto finansowo została wsparta organizacja posiłku wigilijnego dla 250 osób ubogich i bezdomnych w tym przygotowanie paczek żywnościowych. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

  Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, był Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.
  Całkowity koszt projektu – 40.556,72 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 12.000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 28.556,72 zł

 • Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych”

  8 listopada 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było:
  - prowadzenie poradni socjalnej gdzie wsparcia osobom potrzebującym udzielał pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik,
  - prowadzenie poradni psychologicznej wraz z wsparciem lekarza psychiatry gdzie udzielano osobom potrzebującym pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej,
  - promocja działań Centrum Pomocy pozwalająca na dotarcie do beneficjentów działań Dzieła.

  Całkowity koszt projektu – 33.658,76 zł
  w tym:
  - wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 13.000,00 zł
  - wielkość środków własnych – 20.658,76 zł


Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 16.03.2022
Dokument oglądany razy: 969