RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2011 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:

Realizacja projektu „Droga do samodzielności”

1 października 2011 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, „Droga do samodzielności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Otrzymano dofinansowanie w kwocie: 15.000 zł.
Zadanie obejmowało całościowe i komplementarne podejście do problemu bezdomności poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym i prewencyjnym oraz działań o charakterze aktywizującym. Projekt składał się z dwóch zadań:

Zadanie 1. Świadczenie pomocy doraźnej o charakterze osłonowo – interwencyjnym.
W ramach tego zadania udzielono wsparcia osobom bezdomnym oraz skrajnie ubogim ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych bezdomnością.
Obszar interwencji obejmował zakup podstawowych środków żywnościowych dla ww. osób. Artykuły żywnościowe m.in. w postaci pieczywa, herbaty, kawy, cukru, wydawane były codziennie w punkcie wydawania żywności przy ul Reformackiej 3 w Krakowie (w pomieszczeniach Stowarzyszenia Przyjaciół im. Św. Brata Alberta).
W ramach niniejszego zadania we współpracy z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie zostało zorganizowane w dniu 24 grudnia 2011 r. spotkanie wigilijne dla ww. osób i przygotowano dla nich paczki świąteczne z żywnością.
Dodatkowo w ramach wsparcia osłonowego Dzieło z własnych środków udzielało dofinansowania do zakupu leków dla najbardziej potrzebujących.

Zadanie 2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego o charakterze aktywizującym.
W ramach tego zadania prowadzono punkt konsultacyjny dla osób bezdomnych i ubogich. Udzielano poradnictwa o charakterze socjalnym, prawnym, psychoterapeutycznym oraz zawodowym. Uruchomiono dwa stanowiska do samodzielnego poszukiwania pracy z dostępem do internetu i telefonu. W razie potrzeby udzielano pomocy rzeczowej oraz materialnej. Obecność braci zakonnych wzmacniała pracę socjalną poprzez wsparcie duchowe osób potrzebujących.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 16.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 064