RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 25.01.2021

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
poszukuje

DORADCY ZAWODOWEGO

do zespołu w Dziale Aktywizacji Zawodowej (DAZ)
oraz w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio (CIS)

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA IDENTYFIKUJE SIĘ Z MISJĄ ORGANIZACJI POSŁUGUJĄCEJ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM BEZDOMNOŚCI.

Do zakresu działań soby ubiegającej się o to stanowisko pracy wchodzić będzie m.in.

 • świadczenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa zawodowego
 • świadczenie wsparcia grupowego i prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grupy wsparcia, warsztatów kompetencji społeczno-zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej,
 • prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze wsparcia,
 • diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego,
 • towarzyszenie osobom korzystającym ze wsparcia DAZ oraz uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć zawodowych.
 • współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, a także z pracownikami urzędów oraz innych organizacji niosących pomoc osobom potrzebującym.
 • współpraca z pracodawcami i pracownikami instytucji rynku pracy, w tym monitoring i
 • wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia.
 • podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wspierania osób doświadczających bezdomności.
 • realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku
 • znajomość problematyki rynku pracy oraz wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego
 • znajomość instrumentów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za podejmowane zadania
 • otwartość na pracę z osobami doświadczającymi bezdomności i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wysoka kultura osobista
 • kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie zadań

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • pracę w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze;
 • wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
 • pracę w centrum Krakowa, w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
 • zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Aktywizacji Zawodowej”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: NABÓR OTWARTY.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko doradczyni/doradcy zawodowego w Dziale Aktywizacji Zawodowej i Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio”.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 09.02.2021
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 28.01.2021
Dokument oglądany razy: 1 856