RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane w 2020 roku

Projekty realizowane ze środków publicznych:

 • Realizacja projektu "Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków."

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.05.2019 roku do 30.06.2022 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1442/SZ/356/2019.

  Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

  Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 784 590,00 zł , z czego 312 360,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8550 zł wkład osobowy, a 463 680 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.


 • Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu"

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2018 do 30.06.2021 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1/SO/1/2018.

  Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

  Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 620 900 zł, z czego 192 500 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 428 400 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 • Realizacja projektu Święta Bożego Narodzenia 2020

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewoda Małopolski na podstawie umowy nr 7/II/OK/2020.

  Celem projektu jest/są Ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zorganizowanie spotkania Wigilijnego będzie okazją do integracji osób bezdomnych oraz skrajnie ubogich, umożliwi realizację potrzeby kontaktów społecznych.

  Projekt zakłada W okresie Świąt Bożego Narodzenia osoby doświadczające bezdomności będą miały zapewnione możliwość wspólnego spędzenia czasu podczas spotkania wigilijnego. Wspólne spotkanie będzie okazją do integracji osób doświadczających bezdomności oraz skrajnie ubogich, umożliwi realizację potrzeby kontaktów społecznych. Jest to jedna z form zapobiegania odrzucenia tych osób przez społeczeństwo.

  Wartość całego zadania publicznego wynosi 17.330,00 z czego 13.500.00 stanowi dotacja z Wojewoda Małopolski, a 3,830.00 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 20.11.2020
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 20.10.2020
Dokument oglądany razy: 2 279