RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 18.08.2020


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
poszukuje

PRACOWNIKA DZIAŁU KONTAKTU Z DARCZYŃCAMI I MEDIAMI


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:
• opracowywanie koncepcji graficznej materiałów informacyjnych i marketingowych – ulotka, baner, kalendarz, folder;
• opracowywanie materiałów tekstowych organizacji;
• organizowanie oraz koordynowanie eventów;
• opieka i utrzymanie długofalowej relacji z darczyńcami organizacji – osoby indywidualne i firmy;
• dbałość o bieżącą i dokładną obsługę bazy danych darczyńców;
• pomoc w przygotowaniu i realizacji wysyłek masowych;
• komunikacja w social media i prowadzenie/współprowadzenie strony www organizacji;
• opracowanie wraz z Zarządem i zespołem planów strategicznych w zakresie działań fundraisingowych (pozyskiwanie funduszy) i komunikacyjnych organizacji;
• realizacja kampanii pozyskiwania funduszy i kampanii komunikacyjnych.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
• wyższe wykształcenie (preferowane: dziennikarstwo, komunikacji społeczna, marketing i reklama);
• znajomość podstawowych programów graficznych (Canva, Picasa, GIMP);
• mile widziane doświadczenie z zakresu współpracy z firmami;
• umiejętność pracy w zespole i doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej;
• dokładność, sumienność oraz elastyczność w zakresie działań;
• bardzo dobra znajomość języka polskiego w piśmie i w mowie;
• wysoka kultura osobista;
• samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za efekt działania;
• doskonała umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie i metodyczne zorganizowanie pracy własnej w zespole;
• otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń i nowe zadania;
• biegłość w posługiwaniu się środkami internetowego przekazu (m.in. Facebook, Twitter);
• zrozumienie wobec osób w trudnej sytuacji społecznej, poszanowania ich godności oraz empatycznego podejścia do ich potrzeb.

Ze swojej strony oferujemy:
• pracę w centrum Krakowa;
• umowę o pracę;
• pracę w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze;
• rozwój i możliwość realizacji własnych pomysłów;
• udział w rozwoju sektora pozarządowego;
• wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
• pracę w życzliwym i kreatywnym zespole;
• zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: justyna.nosek@dzielopomocy.pl.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika Działu Kontaktu z Darczyńcami i Mediami.”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Termin nadsyłania zgłoszeń: NABÓR OTWARTY.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.Opublikował: Karolina Bonk
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Karolina Bonk
Dokument z dnia: 18.08.2020
Dokument oglądany razy: 2 612