RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, niemająca osobowości prawnej jednostka wewnętrzna kościelnej osoby prawnej - Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, powołane zostało na podstawie art. 12, art. 38 ust. 5, art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
Decyzją Ministra Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów z dnia 1 czerwca 2004 r. L.dz. 0207/04, został zatwierdzony statut Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio posiada status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873). Rejestracja w KRS widnieje od dnia 15.09.2004 r. pod numer KRS 0000 217272.


Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie {do pobrania}
Statut i Misja {do pobrania}
KRS (OPP) {do pobrania}
REGON {do pobrania}
NIP {do pobrania}Opublikował: Justyna Nosek
Publikacja dnia: 04.05.2020
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 15.02.2011
Dokument oglądany razy: 7 457