RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 01.03.2019


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
od lat odmienia losy ludzi doświadczających
i zagrożonych bezdomnością.

PRACOWNIKA DZIAŁU KONTAKTU Z DARCZYŃCAMI I MEDIAMI

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

• opieka i utrzymanie relacji z darczyńcami organizacji
• dbałość o bieżące i dokładne uzupełnianie bazy danych darczyńców
• pomoc w przygotowaniu i realizacji wysyłek masowych
• pomoc w przygotowaniu i realizacji bieżących akcji, kampanii i wydarzeń

Od kandydatów oczekujemy:

• dokładności, sumienności, cierpliwości, dyskrecji oraz elastyczności w zakresie działań
• bardzo dobrej znajomości języka polskiego w piśmie i w mowie
• umiejętności szybkiego uczenia się
• otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń
• wysokiej kultury osobistej
• koordynacji wielu zadań w jednym czasie
• zrozumienia wobec osób w trudnej sytuacji społecznej, poszanowania ich godności oraz empatycznego podejścia do ich potrzeb
• mile widziane doświadczenie w zakresie PR-u, marketingu, fundraisingu, dziennikarstwa, komunikacji, reklamy, tworzeniu bazy danych.

Ze swojej strony oferujemy:

• miejsce zatrudnienia w Krakowie
• umowę o pracę
• pracę w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze
• rozwój i możliwość realizacji własnych pomysłów
• udział w rozwoju sektora pozarządowego
• wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
• pracę w życzliwym i kreatywnym zespole
• zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika Działu Kontaktu z Darczyńcami i Mediami) na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Kontaktu z Darczyńcami i Mediami”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazanie nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30 lipca 2019. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące - mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.Opublikował: Małgorzata Kokot
Publikacja dnia: 14.03.2019
Podpisał: Małgorzata Kokot
Dokument z dnia: 14.03.2019
Dokument oglądany razy: 2 548