RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 05.01.2018


POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DZIAŁU KONTAKTU Z DARCZYŃCAMI I MEDIAMI
oraz
DORADCY ZAWODOWEGO/ TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
od lat odmienia losy ludzi doświadczających
i zagrożonych bezdomnością.


POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DZIAŁU KONTAKTU Z DARCZYŃCAMI I MEDIAMI

Celem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie pozyskiwanie dla organizacji funduszy, kontakt z darczyńcami, działalność promująca organizację,
a także komunikacja z mediami.

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA IDENTYFIKUJE SIĘ Z MISJĄ ORGANIZACJI POSŁUGUJĄCEJ OSOBOM BEZDOMNYM.

Do głównych zadań osoby, na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie koncepcji graficznej materiałów informacyjnych i marketingowych – ulotka, baner, kalendarz, folder;
 • opieka i utrzymanie długofalowej relacji z darczyńcami organizacji – osoby indywidualne i firmy;
 • organizowanie/współorganizowanie oraz koordynowanie eventów;
 • opracowanie wraz z Zarządem i zespołem planów strategicznych w zakresie działań fundraisingowych (pozyskiwanie funduszy) i komunikacyjnych organizacji;
 • realizacja kampanii pozyskiwania funduszy i kampanii komunikacyjnych;
 • stały monitoring i ewaluacja oraz udoskonalanie sposobów dotarcia do darczyńców;
 • komunikacja w Social media i prowadzenie/współprowadzenie strony WWW organizacji;
 • współpraca z mediami;
 • wymiana informacji i współpraca z Zarządem, w obrębie zespołu oraz z innymi działami organizacji;

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

 • wyższe wykształcenie (preferowane: dziennikarstwo, komunikacji społeczna, marketing i reklama);
 • umiejętność pracy w zespole i doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialności za efekt działania;
 • doskonała umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie i metodyczne zorganizowanie pracy własnej w zespole;
 • otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń i nowe zadania;
 • biegłość w posługiwaniu się środkami internetowego przekazu (m.in. Facebook, Twitter).

Ze swojej strony oferujemy:

 • miejsce zatrudnienia w Krakowie;
 • umowę o pracę;
 • pracę w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze;
 • rozwój i możliwość realizacji własnych pomysłów;
 • udział w rozwoju sektora pozarządowego;

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV (ze zdjęciem) na adres mailowy: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca - Dział kontaktu z darczyńcami i mediami”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: NABÓR OTWARTY.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r.o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

POSZUKUJEMY DORADCY ZAWODOWEGO / TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO
który pomoże nam realizować naszą misję w Dziale Aktywizacji Zawodowej
oraz w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań w ramach ustalonego z kierownikiem Działu i kierownikiem CIS indywidualnego zakresu obowiązków, wynikającego z potrzeb podopiecznych organizacji oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

 • Świadczenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa zawodowego.
 • Świadczenie wsparcia grupowego i prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grupy wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych, zajęć reintegracji zawodowej.
 • Diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego podopiecznych.
 • Towarzyszenie podopiecznym i uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć zawodowych.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych osób.
 • Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących a także z pracownikami urzędów oraz innych organizacji niosących pomoc osobom potrzebującym.
 • Współpraca z pracodawcami i pracownikami instytucji rynku pracy, w tym monitoring i wsparcie podopiecznych w utrzymaniu zatrudnienia.
 • Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności.
 • Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację.


Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

a) kwalifikacje zawodowe:

 • wykształcenie wyższe: preferowane socjolog, psycholog, pracownik socjalny, pedagog,
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu doradca zawodowego.

b) doświadczenie zawodowe

 • mile widziane doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa zawodowego,
 • doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w tym:
 • preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.

c) kompetencje, umiejętności:

 • otwartość na pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb,
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole,
 • znajomość problematyki rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności CIS,
 • wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
 • znajomość instrumentów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • umiejętności z zakresu trenera pracy,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w Krakowie,

kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Umowa o pracę na zastępstwo – cały etat (z możliwością pracy na czas nieokreślony).
 • Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy.
 • Miejsce zatrudnienia w Krakowie.
 • Planowane zatrudnienie I kwartał 2018 r. (do ustalenia).
 • Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym.
 • Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy.
 • Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarny.
 • Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: daz@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w DAZ/CIS”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Opublikował: Małgorzata Kokot
Publikacja dnia: 31.10.2018
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 02.02.2018
Dokument oglądany razy: 3 561