RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 31.08.2018


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
od lat odmienia losy ludzi doświadczających
i zagrożonych bezdomnością.

POSZUKUJEMY
OSOBY NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH


Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Ilość wakatów: 1
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Miejsce zatrudnienia: Kraków

Zakres wykonywanej pracy przy współpracy z główną księgową:

- dekretacja i księgowanie dokumentów źródłowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym,

- prowadzenie ewidencji kasowej,

- przygotowanie przelewów bankowych,

- prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej,

- prowadzenie rozliczeń ZUS,

- prowadzenie sprawozdawczości GUS,

- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych (PIT, CIT),

- sporządzenie sprawozdań z wydatkowania dotacji, w tym unijnych,

- przygotowywanie kosztorysów do wniosków dotacyjnych,

- pomoc w przygotowaniu dokumentów do kontroli,

- nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji księgowej,

- kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

- weryfikacja poprawności deklaracji i sprawozdań,

- należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych.

Wymagania:

a) kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowisku księgowej,

- praktyczna znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych,

- praktyczna znajomość rozliczeń kadrowo-płacowych,

- znajomość komputerowych programów księgowych (mile widziana znajomość Comarch CRP OPTIMA),

- znajomość obsługi komputera (w szczególności Excel, Word, MS Outlook)

- mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach z dofinansowaniem np. przez ograny administracji publicznej i samorządowej

b) kompetencje:

- bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

- zdolność organizacji pracy własnej i samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub jednostkach budżetowych.

Oferujemy:

- zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

- wsparcie merytoryczne

- pracę w przyjaznym zespole

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. księgowo-kadrowych”) do dnia 15.09.2018 r. na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30 października 2018 r. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za Ochronę Danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: agnieszka.koziol@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!Opublikował: Małgorzata Kokot
Publikacja dnia: 31.10.2018
Podpisał: Małgorzata Kokot
Dokument z dnia: 31.10.2018
Dokument oglądany razy: 2 799