RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 18.04.2018


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
od lat odmienia losy ludzi doświadczających
i zagrożonych bezdomnością.

POSZUKUJEMY TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu obowiązków w ramach ustalonego z kierownikiem CIS indywidualnego zakresu zadań, wynikającego z potrzeb uczestników CIS oraz realizowanych przez organizację projektów i programów z zakresu aktywizacji zawodowej.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

• Organizowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez uczestników CIS w ramach reintegracji zawodowej.
• Wspieranie uczestników CIS przy podejmowaniu i wykonywaniu czynności zawodowych oraz wspieranie uczestników w budowaniu relacji z innymi osobami w miejscu realizacji zajęć.
• Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i pozyskiwanie miejsc/zakładów pracy, w których realizowane są zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej oraz przygotowywanie pracodawców do współpracy z uczestnikami CIS.
• Towarzyszenie uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć praktycznych i monitorowanie ich przebiegu oraz postępów dokonywanych przez uczestników w procesie reintegracji zawodowej.
•  Bieżące udzielenie informacji zwrotnych uczestnikom CIS dot. przebiegu ich reintegracji zawodowej i dokonywanie ocen okresowych (przy współpracy z doradcą zawodowym).
• Świadczenie wsparcia grupowego uczestnikom CIS, w tym prowadzenie lub współprowadzenie zajęć: grupy wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, zajęć edukacyjnych.
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników CIS.
• Współpraca z pozostałymi pracownikami CIS, w szczególności z doradcami zawodowymi oraz z pracownikami wszystkich struktur Dzieła Pomocy, celem kompleksowego wsparcia uczestników.
• Realizacja powierzonych zadań zgodnie z wytycznymi programów, projektów, zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

a) wykształcenie:

• wyższe zawodowe lub magisterskie – nauki społeczne (preferowane: pedagogika, praca socjalna, socjologia, psychologia),
• mile widziane posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

b) doświadczenie zawodowe

• mile widziane doświadczenie na stanowisku trenera pracy lub w zawodach związanych z rynkiem pracy,
• doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w tym:
preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi,
• mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.

c) kompetencje, umiejętności:

• otwartość na pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
• otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb,
• gotowość do współpracy z ludźmi i umiejętności pracy w zespole,
• umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność,
• dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność,
• umiejętność obserwacji, myślenia analitycznego i planowania,
• dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i samodzielność w działaniu,
• znajomość problematyki rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności CIS,
• posiadanie prawo jazdy kat. B,
• wiedza z zakresu funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w Krakowie.

Ze swojej strony oferujemy:

• Umowa o pracę na czas określony – cały etat (z możliwością pracy na czas nieokreślony)
• Możliwość wykonywania pracy w ramach zadaniowego czasu pracy
• Miejsce zatrudnienia: Kraków
• Planowane zatrudnienie: maj/czerwiec 2018 r. (do ustalenia)
• Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim
i potrzebującym
• Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
• Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
• Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: daz@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w CIS”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”


POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ (DPD)

Celem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie praca w łaźni, pralni, garderobie oraz recepcji w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio dla osób doświadczających bezdomności i zagrożonych bezdomnością przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie wykonywanie następujących czynności związanych z udzielaniem pomocy osobom potrzebującym:

• rejestracja osób korzystających z pomocy, prowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikującej do pomocy;
• obsługa recepcji głównej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk;
• pomoc osobom przy zabiegach pielęgnacyjno-higienicznych na terenie łaźni, w tym wykonywanie czynności w warunkach intymności;
• obsługa pralni polegająca na przyjmowaniu osób korzystających oraz obsłudze sprzętu;
• obsługa podręcznego magazynu odzieży;
• obsługa osób korzystających z garderoby;
• bezpośrednia, ścisła współpraca z Przychodnią Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
oraz ze służbami porządku publicznego;
• wymiana informacji i współpraca z Zarządem Dzieła Pomocy, Kierownikiem Działu Pomocy Doraźnej, a także współpraca z całym zespołem DPD oraz z innymi działami organizacji;
• wstępne utrzymanie czystości w pomieszczeniach łaźni, pralni i garderoby.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

• otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się
w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
• otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb;
• doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej;
• samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za efekt działania;
• doskonała umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie i zorganizowanie pracy własnej i w zespole;
• zachowanie w tajemnicy informacji związanych z osobami korzystającymi z pomocy, uzyskanych w związku z wykonywaniem pracy;
• poszanowanie godności osobistej osób potrzebujących;
• mile widziane doświadczenie w pracy pielęgniarza lub opiekuna osób starszych, chorych czy w ratownictwie medycznym.

Ze swojej strony oferujemy:

• umowę o pracę;
• miejsce zatrudnienia w Krakowie;
• pracę w stabilnej organizacji charytatywnej i przyjaznej atmosferze;
• połączenie pracy z realizacją misji, polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim
i potrzebującym;
• udział w rozwoju sektora pozarządowego.


Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV
(ze zdjęciem) na adres: 31-114 Kraków ul. Loretańska 11 lub mailem, pod adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Pomocy Doraźnej”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!


Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Opublikował: Małgorzata Kokot
Publikacja dnia: 31.08.2018
Podpisał: Małgorzata Kokot
Dokument z dnia: 31.08.2018
Dokument oglądany razy: 3 433