RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ogłoszenie z dnia 02.02.2018

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA SOCJALNEGO
który pomoże nam realizować naszą misję
w Dziale Socjalnym Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań, który wynika z potrzeb podopiecznych oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

Świadczenie indywidualnego wsparcia osobom bezdomnym (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, planów pomocy i programów usamodzielnienia) celem wyjścia z bezdomności;
Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością i ubogich celem zapobieżenia sytuacji bezdomności;
Prowadzenie treningów kompetencji społecznych m.in. higienicznego, budżetowego oraz komunikacji interpersonalnej;
Świadczenie wsparcia grupowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grup wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych;
Świadczenie pracy środowiskowej z zakresu aktywizacji społecznej;
Organizacja działań wspierających, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego, doradczego, psychologicznego i terapeutycznego;
Prowadzenie pierwszego kontaktu z podopiecznymi oraz działań interwencyjnych;
Świadczenie wsparcia w ramach projektów związanych między innymi z mieszkalnictwem wspieranym i chronionym;
Prowadzenia dokumentacji indywidualnej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz ubogich;
Opracowywanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego;
Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności;
Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
Do składania aplikacji zapraszamy osoby, które posiadają wyłącznie pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Od kandydatów oczekujemy:

Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatycznego podejścia do jego potrzeb;
Otwartości na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej z podopiecznym oraz w zespole;
Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (osobami bezdomnymi, uzależnionymi i ubogimi);
Kreatywności, dyspozycyjności oraz elastyczności w zakresie działań.

Ze swojej strony oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę;
Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy;
Miejsce zatrudnienia w Krakowie;
Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
Pracę w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym;
Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Socjalnym”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Opublikował: Justyna Nosek
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 10.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 759