RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Aktualności

PRACOWNIKA DZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ (DPD)
oraz
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
od lat odmienia losy ludzi doświadczających
i zagrożonych bezdomnością.


POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ (DPD)

Celem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie praca w łaźni, pralni, garderobie oraz recepcji w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio dla osób doświadczających bezdomności i zagrożonych bezdomnością przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie wykonywanie następujących czynności związanych z udzielaniem pomocy osobom potrzebującym:

• rejestracja osób korzystających z pomocy, prowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikującej do pomocy;
• obsługa recepcji głównej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk;
• pomoc osobom przy zabiegach pielęgnacyjno-higienicznych na terenie łaźni, w tym wykonywanie czynności w warunkach intymności;
• obsługa pralni polegająca na przyjmowaniu osób korzystających oraz obsłudze sprzętu;
• obsługa podręcznego magazynu odzieży;
• obsługa osób korzystających z garderoby;
• bezpośrednia, ścisła współpraca z Przychodnią Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
oraz ze służbami porządku publicznego;
• wymiana informacji i współpraca z Zarządem Dzieła Pomocy, Kierownikiem Działu Pomocy Doraźnej, a także współpraca z całym zespołem DPD oraz z innymi działami organizacji;
• wstępne utrzymanie czystości w pomieszczeniach łaźni, pralni i garderoby.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

• otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się
w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
• otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb;
• doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej;
• samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za efekt działania;
• doskonała umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie i zorganizowanie pracy własnej i w zespole;
• zachowanie w tajemnicy informacji związanych z osobami korzystającymi z pomocy, uzyskanych w związku z wykonywaniem pracy;
• poszanowanie godności osobistej osób potrzebujących;
• mile widziane doświadczenie w pracy pielęgniarza lub opiekuna osób starszych, chorych czy w ratownictwie medycznym.

Ze swojej strony oferujemy:
• umowę o pracę;
• miejsce zatrudnienia w Krakowie;
• pracę w stabilnej organizacji charytatywnej i przyjaznej atmosferze;
• połączenie pracy z realizacją misji, polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim
i potrzebującym;
• udział w rozwoju sektora pozarządowego.


Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV
(ze zdjęciem) na adres: 31-114 Kraków ul. Loretańska 11 lub mailem, pod adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Pomocy Doraźnej”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!


Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”
POSZUKUJEMY  PRACOWNIKA SOCJALNEGO

który pomoże nam realizować naszą misję
w
Dziale Socjalnym Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań, który wynika z potrzeb podopiecznych oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

 • Świadczenie indywidualnego wsparcia osobom bezdomnym (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, planów pomocy i programów usamodzielnienia) celem wyjścia z bezdomności;
 • Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością i ubogich celem zapobieżenia sytuacji bezdomności;
 • Prowadzenie treningów kompetencji społecznych m.in. higienicznego, budżetowego oraz komunikacji interpersonalnej;
 • Świadczenie wsparcia grupowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grup wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych;
 • Świadczenie pracy środowiskowej z zakresu aktywizacji społecznej;
 • Organizacja działań wspierających, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego, doradczego, psychologicznego i terapeutycznego;
 • Prowadzenie pierwszego kontaktu z podopiecznymi oraz działań interwencyjnych;
 • Świadczenie wsparcia w ramach projektów związanych między innymi z mieszkalnictwem wspieranym i chronionym;
 • Prowadzenia dokumentacji indywidualnej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz ubogich;
 • Opracowywanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego;
 • Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
 • Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
 • Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności;
 • Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
Do składania aplikacji zapraszamy osoby, które posiadają wyłącznie pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatycznego podejścia do jego potrzeb;
 • Otwartości na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
 • Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej z podopiecznym oraz w zespole;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (osobami bezdomnymi, uzależnionymi i ubogimi);
 • Kreatywności, dyspozycyjności oraz elastyczności w zakresie działań.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy;
 • Miejsce zatrudnienia w Krakowie;
 • Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
 • Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
 • Pracę w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym;
 • Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Socjalnym”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 02.02.2018
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 31.08.2010
Dokument oglądany razy: 11 245