RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 02.02.2017


POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ (DPD) ORAZ DO DZIAŁU SOCJALNEGO

DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO
organizacja pożytku publicznego
od lat odmienia losy ludzi doświadczających i zagrożonych bezdomnością

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DO DZIAŁU SOCJALNEGO

Do głównych zadań osoby rekrutowanej należeć będzie między innymi:
1) Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z problemem uzależnień (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności oraz terapeutycznych), celem wyjścia lub zapobieżenia bezdomności i pokonania problemu uzależnień;
2) Świadczenie wsparcia grupowego w tym prowadzenie lub współprowadzenie grup wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych związanych ze wsparciem osób bezdomnych z problemem uzależnień, w tym bezrobotnych aktywizowanych w ramach prowadzonego Centrum Integracji Społecznej;
3) Organizacja działań wspierających, w szczególności: w zakresie wsparcia socjalnego, psychologicznego i terapeutycznego;
4) Koordynacja, motywowanie do podjęcia leczenia uzależnień i kształtowanie wsparcia oferowanego przez Dzieło osobom bezdomnym chcącym podjąć terapię w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym w innych organizacjach lub poradniach;
5) Świadczenie pracy środowiskowej z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach wsparcia podopiecznych w mieszkaniach wspieranych i chronionych Dzieła;
6) Działania w ramach pierwszego kontaktu oraz działania interwencyjne w ramach Punktu Konsultacyjnego Dzieła;
7) Opracowywanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego;
8) Prowadzenia dokumentacji indywidualnej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz ubogich;
9) Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
10) Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
11) Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności i problemu uzależnień;
12) Realizacja zgodnie z wytycznymi: programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizację.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
Do składania aplikacji zapraszamy osoby, które posiadają w szczególności uprawnienia do wykonywania następujących zawodów: pracownika socjalnego, socjologa, psychologa, pedagoga resocjalizacji, pedagoga, psychoterapeuty – z potwierdzonymi kwalifikacjami w zakresie terapii uzależnień (na poziomie: psychoterapeuta lub instruktor terapii uzależnień).

Od kandydatów oczekujemy:
• Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatyczne podejście do jego potrzeb;
• Otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
• Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej z podopiecznym oraz w zespole;
• Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi i ubogimi);
• Kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań.

Ze swojej strony oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie;
• Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy;
• Miejsce zatrudnienia w Krakowie;
• Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
• Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
• Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym;
• Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy;

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl. z dopiskiem „Praca w Dziale Socjalnym”.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r.o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ (DPD)
w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio dla osób doświadczających bezdomności
i zagrożonych bezdomnością przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie

Do głównych zadań na proponowanym stanowisku, wykonywanych w obrębie zespołu pracowników należeć będzie między innymi:
- wstępna kwalifikacja oraz rejestracja osób korzystających z pomocy;
- pomoc osobom przy zabiegach pielęgnacyjno-higienicznych na terenie łaźni, w tym wykonywanie czynności w warunkach intymności;
- opatrywanie ran oraz pomoc doraźna w stanach nagłych;
- obsługa pralni oraz podręcznego magazynu odzieży dla osób korzystających;
- współpraca z Zarządem Dzieła Pomocy, Kierownikiem Działu DPD, w obrębie zespołu oraz z innymi działami organizacji, w tym z Przychodnią Stowarzyszenia Lekarze Nadziei oraz ze służbami medycznymi i porządku publicznego;

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
- mile widziane jest doświadczenie w pracy pielęgniarza lub opiekuna osób starszych, chorych czy w ratownictwie medycznym;
- otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, empatyczne podejście do ich potrzeb;
- doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej;
- samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za efekt działania;
- doskonała umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie;
- zachowanie w tajemnicy informacji związanych z osobami korzystającymi z pomocy;
- poszanowania godności osobistej osób potrzebujących;

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Ze swojej strony oferujemy:
- umowę o pracę lub inne formy zatrudnienia;
- miejsce zatrudnienia w Krakowie;
- pracę w stabilnej organizacji charytatywnej i przyjaznej atmosferze;
- połączenie pracy z realizacją misji udzielania pomocy osobom potrzebującym;
- udział w rozwoju sektora pozarządowego.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV
(ze zdjęciem) mailem, pod adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Pomocy Doraźnej”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 27.06.2017
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 27.06.2017
Dokument oglądany razy: 4 471