RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 19.09.2016


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, organizacja pożytku publicznego – od lat odmienia losy ludzi doświadczających i zagrożonych bezdomnością.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA
DORADCĘ ZAWODOWEGO/ TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO

który pomoże nam realizować naszą misję w Dziale Aktywizacji Zawodowej oraz
w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań w ramach ustalonego z kierownikiem Działu i kierownikiem CIS indywidualnego zakresu obowiązków, wynikającego z potrzeb podopiecznych organizacji oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

Świadczenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa zawodowego podopiecznym.
Świadczenie wsparcia grupowego i prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego,w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grupy wsparcia, warsztatów i treningów
z zakresu kompetencji społecznych, zajęć reintegracji zawodowej.
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych osób.
Diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego podopiecznych.
Towarzyszenie podopiecznym i uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć zawodowych.
Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących a także z pracownikami urzędów oraz innych organizacji niosących pomoc osobom potrzebującym.
Współpraca z pracodawcami i pracownikami instytucji rynku pracy, w tym monitoring
i wsparcie podopiecznych w utrzymaniu zatrudnienia.
Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności.
Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację.


Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

a) kwalifikacje zawodowe:

wykształcenie wyższe: preferowane socjolog, psycholog, pracownik socjalny, pedagog
mile widziane studia podyplomowe z zakresu doradca zawodowego

b) doświadczenie zawodowe

mile widziane doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa zawodowego
doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w tym:
preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi
mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowe

c) kompetencje, umiejętności:

otwartość na pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb,
umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole,
znajomość problematyki rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności CIS,
wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
znajomość instrumentów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
umiejętności z zakresu trenera pracy,
wiedza z zakresu funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym
w Krakowie,
kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań.

Ze swojej strony oferujemy:

Umowa o pracę na zastępstwo – cały etat
Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy
Miejsce zatrudnienia w Krakowie
Planowane zatrudnienie IV kwartał 2016 r. (do ustalenia)
Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym
Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: daz@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Aktywizacji Zawodowej”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 11.10.2016
Podpisał: Justyna Nosek
Dokument z dnia: 11.10.2016
Dokument oglądany razy: 5 134