RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Aktualności

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, organizacja pożytku publicznego – od lat odmienia losy ludzi doświadczających i zagrożonych bezdomnością.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA
DORADCĘ ZAWODOWEGO/ TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO

który pomoże nam realizować naszą misję w Dziale Aktywizacji Zawodowej oraz
w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań w ramach ustalonego z kierownikiem Działu i kierownikiem CIS indywidualnego zakresu obowiązków, wynikającego z potrzeb podopiecznych organizacji oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

 • Świadczenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa zawodowego podopiecznym.
 • Świadczenie wsparcia grupowego i prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego,w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grupy wsparcia, warsztatów i treningów
  z zakresu kompetencji społecznych, zajęć reintegracji zawodowej.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych osób.
 • Diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego podopiecznych.
 • Towarzyszenie podopiecznym i uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć zawodowych.
 • Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących a także z pracownikami urzędów oraz innych organizacji niosących pomoc osobom potrzebującym.
 • Współpraca z pracodawcami i pracownikami instytucji rynku pracy, w tym monitoring
  i wsparcie podopiecznych w utrzymaniu zatrudnienia.
 • Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności.
 • Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację.


Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

a) kwalifikacje zawodowe:

 • wykształcenie wyższe: preferowane socjolog, psycholog, pracownik socjalny, pedagog
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu doradca zawodowego

b) doświadczenie zawodowe

 • mile widziane doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa zawodowego
 • doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w tym:
  preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi
 • mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowe

c) kompetencje, umiejętności:

 • otwartość na pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb,
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole,
 • znajomość problematyki rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności CIS,
 • wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
 • znajomość instrumentów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • umiejętności z zakresu trenera pracy,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym
  w Krakowie,
 • kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Umowa o pracę na zastępstwo – cały etat
 • Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy
 • Miejsce zatrudnienia w Krakowie
 • Planowane zatrudnienie IV kwartał 2016 r. (do ustalenia)
 • Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym
 • Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
 • Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
 • Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: daz@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Aktywizacji Zawodowej”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 19.09.2016
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 31.08.2010
Dokument oglądany razy: 8 497