RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 12.08.2016


Oferta zatrudnienia dla
PRACOWNIKA DZIAŁU SOCJALNEGO

Do głównych zadań osoby rekrutowanej do Działu Socjalnego należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań wynikającego z potrzeb podopiecznych oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

• Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób bezdomnych (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, planów pomocy i programów usamodzielnienia) celem wyjścia z bezdomności
• Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością i ubogich celem zapobieżenia sytuacji bezdomności
• Prowadzenie treningów kompetencji społecznych m.in. higienicznego, budżetowego oraz komunikacji interpersonalnej
• Świadczenie wsparcia grupowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grup wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych
• Świadczenie pracy środowiskowej z zakresu aktywizacji społecznej
• Organizacja działań wspierających, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego, doradczego, psychologicznego i terapeutycznego
• Prowadzenie pierwszego kontaktu z podopiecznymi oraz działań interwencyjnych
• Świadczenie wsparcia w ramach projektów związanych między innymi z mieszkalnictwem wspieranym i chronionym
• Prowadzenia dokumentacji indywidualnej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz ubogich
• Opracowywanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego
• Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących
• Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących
• Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności
• Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizację

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

Do składania aplikacji zapraszamy osoby, które posiadają w szczególności uprawnienia do wykonywania następujących zawodów: pracownika socjalnego, socjologa, psychologa, pedagoga resocjalizacji.

Od kandydatów oczekujemy:

• Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatyczne podejście do jego potrzeb
• Otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej
• Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej z podopiecznym oraz w zespole
• Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi i ubogimi)
• Kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań

Ze swojej strony oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie
• Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy
• Miejsce zatrudnienia w Krakowie
• Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym
• Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
• Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
• Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: iwona.surmaj@dzielopomocy.pl. z dopiskiem „Praca w Dziale Socjalnym ”.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r.o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 19.09.2016
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 19.09.2016
Dokument oglądany razy: 4 473