RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.08.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja oferty

Aktualności

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, organizacja pożytku publicznego – od lat odmienia losy ludzi doświadczających i zagrożonych bezdomnością. Szukamy do pracy kandydatów na stanowiska:
PRACOWNIKA DZIAŁU SOCJALNEGO oraz PRACOWNIKA DZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ.


Oferta zatrudnienia dla
PRACOWNIKA DZIAŁU SOCJALNEGO

Do głównych zadań osoby rekrutowanej do Działu Socjalnego należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań wynikającego z potrzeb podopiecznych oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

• Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób bezdomnych (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, planów pomocy i programów usamodzielnienia) celem wyjścia z bezdomności
• Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością i ubogich celem zapobieżenia sytuacji bezdomności
• Prowadzenie treningów kompetencji społecznych m.in. higienicznego, budżetowego oraz komunikacji interpersonalnej
• Świadczenie wsparcia grupowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grup wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych
• Świadczenie pracy środowiskowej z zakresu aktywizacji społecznej
• Organizacja działań wspierających, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego, doradczego, psychologicznego i terapeutycznego
• Prowadzenie pierwszego kontaktu z podopiecznymi oraz działań interwencyjnych
• Świadczenie wsparcia w ramach projektów związanych między innymi z mieszkalnictwem wspieranym i chronionym
• Prowadzenia dokumentacji indywidualnej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz ubogich
• Opracowywanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego
• Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących
• Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących
• Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności
• Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizację

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

Do składania aplikacji zapraszamy osoby, które posiadają w szczególności uprawnienia do wykonywania następujących zawodów: pracownika socjalnego, socjologa, psychologa, pedagoga resocjalizacji.

Od kandydatów oczekujemy:
• Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatyczne podejście do jego potrzeb
• Otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej
• Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej z podopiecznym oraz w zespole
• Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi i ubogimi)
• Kreatywność, dyspozycyjność oraz elastyczność w zakresie działań
Ze swojej strony oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie
• Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy
• Miejsce zatrudnienia w Krakowie
• Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym
• Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
• Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
• Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: iwona.surmaj@dzielopomocy.pl. z dopiskiem „Praca w Dziale Socjalnym ”.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r.o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

***

Oferta zatrudnienia dla
PRACOWNIKA DZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ (DPD)

Celem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie praca w łaźni, pralni, garderobie oraz recepcji w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio dla osób doświadczających bezdomności i zagrożonych bezdomnością przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie


Do głównych zadań osoby, na tym stanowisku należeć będzie wykonywanie następujących czynności związanych z udzielaniem pomocy osobom potrzebującym:

• rejestracja osób korzystających z pomocy, prowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikującej do pomocy;
• obsługa recepcji głównej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk
• pomoc osobom przy zabiegach pielęgnacyjno- higienicznych na terenie łaźni, w tym wykonywania czynności w warunkach intymności;
• wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych wobec osób potrzebujących zapewniając bezpieczeństwo i intymność;
• obsługa pralni polegająca na przyjmowaniu osób korzystających oraz obsługi sprzętu;
• obsługa podręcznego magazynu odzieży oraz obsługa osób korzystających w garderobie;
• wstępne utrzymanie czystości w pomieszczeniach łaźni, pralni i garderoby
• współpraca z zespołem DPD;
• bezpośrednia, ścisła współpraca z Przychodnią Stowarzyszenia Lekarze Nadziei oraz ze służbami porządku publicznego;
• wymiana informacji i współpraca z Zarządem Dzieła Pomocy, Kierownikiem Działu DPD, w obrębie zespołu oraz z innymi działami organizacji;
• Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:
• otwartość na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
• doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej;
• samodzielność w działaniu i odpowiedzialności za efekt działania;
• doskonała umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie i zorganizowanie pracy własnej i w zespole;
• otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb;
• zachowania w tajemnicy informacji związanych osobami korzystającymi z pomocy, uzyskanych w związku z wykonywaniem pracy;
• poszanowania godności osobistej osób potrzebujących;
• mile widziane jest doświadczenie w pracy pielęgniarza lub opiekuna osób starszych, chorych czy w ratownictwie medycznym;
Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Ze swojej strony oferujemy:
• umowę o pracę;
• miejsce zatrudnienia w Krakowie;
• pracę w stabilnej organizacji charytatywnej i przyjaznej atmosferze;
• połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
• udział w rozwoju sektora pozarządowego;

Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV (ze zdjęciem) na adres: 31-114 Kraków ul. Loretańska 11 lub mailem, pod adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Pomocy Doraźnej”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r.o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 12.08.2016
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 31.08.2010
Dokument oglądany razy: 7 637