RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 11.04.2013


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio organizacja pożytku publicznego poszukuje osoby na stanowisko:
DORADCA ZAWODOWY

Okres zatrudnienia: od zaraz
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce zatrudnienia: Kraków

Zakres wykonywanej pracy:

- Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
- Wsparcie w procesie poszukiwania pracy
- Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, w tym monitoring i wsparcie podopiecznych w utrzymaniu zatrudnienia
- Pozyskiwanie pracodawców do współpracy

Wymagania:

a) kwalifikacje zawodowe:
- Uprawnienia doradcy zawodowego – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Wykształcenie wyższe: socjolog, psycholog, pracownik socjalny, pedagog resocjalizacyjny
- Minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy
b) kompetencje:
- Otwartość na pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym
- Znajomość problematyki rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
- Wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego
- Znajomość instrumentów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Znajomość struktur pomocy osobom bezrobotnym i bezdomnym
- Umiejętności z zakresu trenera pracy
- Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym
- Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej
- Mile widziane doświadczenie pracy w projektach z dofinansowaniem np. FIO lub EFS
- Prawo jazdy kat B


Oferujemy:

- Pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat) na podstawie umowy o pracę
- Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy
- Wsparcie merytoryczne
- Pracę w przyjaznym zespole


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 20.04.2013 r. na adres: pomoc@dzielopomocy.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 15.05.2013
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 15.05.2013
Dokument oglądany razy: 8 507