RSS
A A A
SmodBIP

Sprawozdania za 2011 rok


Informacja o Darczyńcach:
W związku z art. 18. ust. 1e pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informujemy, iż Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w 2011 roku nie otrzymało darowizn, których jednorazowa wartość przekracza 15.000 zł oraz darowizn otrzymanych od jednego Darczyńcy, których wartość w jednym roku podatkowym przekracza wartość 35.000 zł.
Kwota ogółem otrzymanych darowizn od wszystkich darczyńców – 323 244,81 zł


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2011

Bilans 2011

Rachunek wyników 2011

Informacja dodatkowa 2011


Sprawozdanie merytoryczne 2011Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 30.07.2012
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 30.07.2012
Dokument oglądany razy: 5 417