RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 1.08.2011


Poszukujemy kandydata na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY z kwalifikacjami DORADCY ZAWODOWEGO - Nr Ref. 1/08/2011


Miejsce pracy: Kraków


Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej)
- ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub ukończone kursy/szkolenia uprawniające do prowadzenia doradztwa zawodowego
- znajomość Ustawy o Pomocy Społecznej,
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/doradztwa zawodowego
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
- umiejętność pracy w zespole.


Zakres wykonywanych zadań:

Świadczenie pracy socjalnej, w tym:
- organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- sporządzanie planów pomocowych,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób
i rodzin oraz dostępnych form pomocy,
- prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną z wykorzystaniem metod pracy socjalnej: pracy z indywidualnym przypadkiem i pracy z grupą (inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych)
- wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających z pomocy społecznej,
- realizowanie obowiązków zgodnie z zasadami etyki zawodowej.


Doradztwo zawodowe w tym:
- przygotowywanie Indywidualnego Planu Działania
- sporządzania CV, listów motywacyjnych
- przygotowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą,
- prowadzenie szkoleń miękkich (np. interpersonalnych, poszukiwania pracy)
- pomoc przy działaniach z zakresu pośrednictwa pracy


Oferujemy:
- forma zatrudnienia: umowa o pracę
- wymiar etatu: 1/1
- wsparcie merytoryczne i formalne w prowadzonych działaniach,
- pracę w przyjaznym zespole.


Forma kontaktu:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 25.09.2011 r. w temacie wpisując REKRUTACJA Nr Ref. 1/08/2011 na adres e-mail: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko wybranymi kandydatami.


Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm)."Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 11.07.2012
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 11.07.2012
Dokument oglądany razy: 9 002