RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 18.05.2012


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ogłasza nabór dwóch pracowników na stanowisko: pracownika socjalnego w ramach planowanego przez naszą organizację rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Świadoma droga do domu - wsparcie osób doświadczających problemu bezdomności poprzez kompleksowe poradnictwo indywidualne i wsparcie grupowe w ramach Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio”.

Projekt jest realizowany w ramach zadnia publicznego:
Priorytet 3.
Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Obszar Wsparcia 3.
Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych i dofinansowany w ramach funduszy Programu Operacyjnego FIO

Czas trwania projektu: od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.

Poszukujemy pracowników socjalnych posiadających doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, mile widziane doświadczenie pracy w strukturach samorządowych lub pozarządowych. Wskazana jest znajomość: zjawiska bezdomności, przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej, systemu pomocy w Krakowie oraz kwestii związanych z mieszkalnictwem tj: dot. eksmisji , wykluczenia mieszkaniowego oraz mieszkaniowego zasobu GMK np. w ramach lokali socjalnych.

Osoby zainteresowane pracą w projekcie prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do kierownika Punktu Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie na adres mailowy: iwona.surmaj@dzielopomocy.pl.

Po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych będziemy się kontaktować telefonicznie lub mailowo tylko z wybranymi osobami spełniającymi w/w kryteria i zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku ( Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).”Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 11.07.2012
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 11.07.2012
Dokument oglądany razy: 9 753