RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Realizowane projekty


ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH


Środki pozyskane z odpisu 1 % podatku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.


• Realizacja projektu „Osłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności”
19 marca 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Osłaniać i motywować – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

Projekt był realizowany w terminie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich i punktu konsultacyjnego dla potrzebujących, pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 lutego 2009 do 31 sierpnia 2009 r. oraz funkcjonowanie łaźni do dnia 30 marca 2009 r. Ponadto w Niedzielę Wielkanocną zorganizowano obiad świąteczny dla 320 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz ciepłego posiłku wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze obiadu pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci
Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
Pomocą zostało objętych w sumie mniej więcej 1.450 osób.
Całkowity koszt projektu – 47 134,42 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 16.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 20.815,80 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 10.318,62 zł


• Realizacja projektu „Razem pokonamy problemy”
25 listopada 2009 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem pokonamy problemy”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.

Projekt był realizowany w terminie od 2 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 r. i obejmował funkcjonowanie kuchni dla ubogich, punktu konsultacyjnego oraz pomoc w wykupieniu lekarstw w okresie od 2 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. W Wigilię Bożego Narodzenia została zorganizowana wieczerza wigilijna dla 190 osób ubogich i bezdomnych. Oprócz świątecznych dań wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Przy obsłudze wigilii pomagali bracia i wolontariusze świeccy.

Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.
Pomocą zostało objętych około 1.000 osób.
Całkowity koszt projektu – 18.076,80 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 4.000,00 zł
- wielkość środków własnych – 11.629,18 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 2. 447,62 zł


• Realizacja projektu „Razem przetrwamy zimę”
26 listopada 2008 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem przetrwamy zimę”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było zapobieganie i przezwyciężenie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w zapobieganiu bezdomności. Partnerami Dzieła w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.

Projekt był realizowany w terminie od 10.11.2008 do 31.12.2008 r. Pomocą zostało objętych mniej więcej 420 osób.
Całkowity koszt projektu – 20.104, 59 zł
w tym:
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego – 11 000,00 zł
- wielkość środków własnych – 5 481,58 zł
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 3 623,01 zł


• Program z zakresu bezdomności we współpracy z UW w Krakowie
22 listopada 2007 roku została zawarta z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Przetrwać zimę w Krakowie”. Celem projektu było zapewnienie osłony socjalnej osobom bezdomnym i ubogim w okresie zimowym. Partnerami Dzieła Pomocy w realizacji projektu byli: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, Bank Żywności w Krakowie w ramach realizacji programu PEAD, Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa – wydział MOPS (kampania reklamowa streetworkingu).

Projekt był realizowany od 26.10 do 31.12.2007 r. Liczba osób objętych pomocą – ok. 220.
Całkowity koszt projektu – 21.526,37 zł
w tym:
-wielkość dotacji UW – 8.000,00 zł
-wielkość środków własnych – 6.291,47 zł
-wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 7.234,90 zł (w tym PEAD – 5.816,18
zł)


POZOSTAŁE PROJEKTY

Więcej informacji w sprawozdaniach merytorycznych za poszczególne lata - zakładka SprawozdaniaOpublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 24.03.2011
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 28.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 980