RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Sprawozdania


Na podst. art. 23 ust.6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sprawozdania finansowe i merytoryczne za poszczególne lata publikowane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Majątek Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest przedstawiony w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata.


Informacje o Darczyńcach:

W związku z art. 18. ust. 1e pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazujemy do publicznej informacji, iż darczyńcami Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
1. W 2009 roku są:
-Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, ul. Loretańska 11 – kwota 56.034,82 zł, - -Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie 20/22 – kwota 28.513,34 zł.
2. W 2008 roku są:
-Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, ul. Loretańska 11 – kwota 65.711,42 zł, - -Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie 20/22 – kwota 31.332,49 zł.
3. W 2007 roku są;
-Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, ul. Loretańska 11 – kwota 46.731,57 zł, - -Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie 20/22 – kwota 19.377,06 zł.
4. W 2006 roku są:
-Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, ul. Loretańska 11 – kwota 57.359,51 zł,


Przeprowadzone kontrole:

W roku 2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie przeprowadził w Dziele Pomocy św. Ojca Pio kontrolę skarbową w zakresie „Prawidłowości gospodarowania środkami otrzymanymi z tytułu wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007-2008”. Czynności kontrolne przeprowadzone były w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 19 sierpnia 2009 roku i nie wykazały w tym zakresie nieprawidłowości.Opublikował: Justyna Borkowska
Publikacja dnia: 09.03.2011
Podpisał: Justyna Borkowska
Dokument z dnia: 03.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 634